Deze website maakt gebruik van cookies

Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Klik hier voor de privacyverklaring.

akkoord
VOOR EEN WERKOMGEVING DIE WERKT

OVER ONS
───

The Context Company adviseert overheids- en onderwijsinstellingen, maar ook grote bedrijven op het gebied van vastgoed en huisvesting. We managen projecten en zijn daarbij de spin in het web van alle betrokken partijen. We ontwikkelen huisvestingsplannen en werkplekconcepten, voeren haalbaarheidsstudies uit en begeleiden organisaties bij verbouwingen en verhuizingen.

Wij inspireren onze klanten graag op het gebied van werkplekconcepten. In open ruimten wordt een harde vloer storend als mensen daar met hakken op lopen. Lage kasten die in de praktijk als opslagplaats voor papier dienen, kan je omvormen tot plantenbakken. In dit soort simpele oplossingen denken wij graag.

OVER JOU

──────

Je werkt wellicht als directeur bedrijfsvoering of manager vastgoed & huisvesting en hebt een vraagstuk waarover je advies nodig hebt. Je zoekt een projectmanager en adviseur die samen met jou een strategisch plan maakt. Een plan met een langetermijnvisie dat concrete invulling geeft aan zaken als het aankopen of afstoten van vastgoed, de indeling van de ruimtes, het aantal vierkante meters per afdeling of nieuwe werkplekconcepten.

Vervolgens wil je natuurlijk ook dat deze partner concreet voor je aan de slag gaat; iemand die weet hoe je een bestuur én medewerkers meekrijgt in je visie, het projectteam aanstuurt, de juiste vragen stelt, achterstallig onderhoud aanpakt en die ook nog Rotterdams genoeg is om de planten op de juiste plek te zetten.

Zoek jij zo iemand?
Bel of mail ons!

EXPERTISE

──────

The Context Company kent een aantal expertisegebieden waarin we ons steeds blijven ontwikkelen.

Project- en programmamanagement

Wij zijn het beste als we langdurige projecten volledig kunnen oppakken: van de visievorming met het bestuur, het meenemen van medewerkers tot het concreet maken van acties binnen de gestelde tijd en financiële middelen zoals het aansturen van architecten en het onderhandelen met aannemers.

Werkplekconcepten

Een werkplekconcept is goed als het past bij de cultuur en structuur van een organisatie en medewerkers zich er blij en veilig voelen. Flexwerken is niet altijd dé oplossing. Bovendien gaat het veel verder dan het weghalen van de wanden en is het belangrijk om na te denken over verschillende type ruimtes.

Verbouwingen en verhuizingen

Een goed georganiseerde verbouwing en/of verhuizing zorgt voor rust binnen de organisatie. Het proces zelf vraagt echter om goede communicatie met medewerkers omdat verandering in eerste instantie vaak als eng wordt ervaren.

WERKWIJZE

──────

The Context Company begeleidt projecten van A tot Z. Van het allereerste idee tot aan de daadwerkelijke uitvoering en oplevering. Het is uiteraard ook mogelijk om ons voor bepaalde onderdelen of een eenmalig consult in te huren.

Voorfase en visie

Er is altijd een aanleiding voor een vraagstuk. Deze aanleiding vormt de basis voor het opstellen van een visie. The Context Company faciliteert en adviseert bij de gedachtenvorming en besluitvorming.

Plan van aanpak

Bij een plan van aanpak wordt de huidige situatie in kaart gebracht en wordt de visie vertaald naar doelstellingen op het gebied van locatie, indeling, manier van werken en informatievoorziening. 

Programma van eisen

Hoeveel vierkante meters zijn nodig, welke type ruimtes worden gerealiseerd, moet de locatie vooral met het OV goed te bereiken zijn? Allemaal vragen waar het programma van eisen een antwoord op geeft.

Ontwerp

Het ontwerp is een ruimtelijke vertaling van het programma van eisen. The Context Company creëert samen met het ontwerpteam en de architect een tekening van de nieuwe ruimte. 

Realisatie

Nu is het echt tijd de mouwen op te stropen. We onderhandelen met aannemers, nemen medewerkers mee in het veranderproces, sturen het projectteam aan en plaatsen indien nodig zelf de prullenbakken.

Nazorg en evaluatie

We ronden het project pas af als écht alles klopt. En omdat organisaties altijd bewegen voeren wij ook evaluaties uit om te zien of wat bedacht is nog steeds goed past. 

PROJECTEN

──────

We werken voor een breed scala aan opdrachtgevers maar vooral voor overheidsorganisaties, onderwijsinstituten en private ondernemingen. Hieronder een selectie van onze lopende en afgeronde projecten.

Universiteit Utrecht

Het onderwijs van het cluster bètawetenschappen, geowetenschappen en sociale wetenschappen moest tijdelijk op een alternatieve locatie gehuisvest worden. The Context Company voerde het haalbaarheidsonderzoek uit en onderzocht samen met een team van de universiteit meerdere alternatieven, waaronder tijdelijke huur en het realiseren van semi-permanente bouw.

Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Rotterdam wil een veilige en kleinschalige leer- en werkomgeving creëren waarin het onderwijs kan excelleren. Samen met een team van de hogeschool ontwikkelden wij een strategische vastgoedvisie en stelden we een huisvestingsplan op voor de 15 locaties van de hogeschool (ca. 189.000 m2 BVO). Uiteraard werden daarin de ambities vertaald naar de vastgoedportefeuille.

Hogeschool van Amsterdam

Het aantal studenten aan de HvA groeit en het onderwijs verandert. Om hier op aan te kunnen sluiten is een ambitieuze huisvestingsagenda opgesteld. We werkten in het programmateam aan het doorontwikkelen van de visie en het vormgeven van het uitvoeringsprogramma. Waarbij het doel is om te komen tot vier eigentijdse campussen die vernieuwend onderwijs en onderzoek mogelijk maken.

KNAW

The Context Company is als huisvestingsadviseur betrokken bij de professionalisering van de vastgoedorganisatie van de KNAW. Onderdeel daarvan is het ontwikkelen van een huisvestingsplan voor het Nederlands Herseninstituut (één van de instituten van de KNAW) en het Humanities Cluster (de geesteswetenschappelijke instituten van de KNAW).

Stichting BOOR - hoofdkantoor

Stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) is in 2017 verhuisd naar een nieuwe locatie. Wij stuurden het bouwteam aan en begeleidden de nieuwe organisatie naar een nieuwe manier van werken. Het gehele traject (van initiatief tot aan oplevering) is in vijf maanden tijd succesvol doorlopen. 

Gemeente Waddinxveen

Samen met het projectteam van de gemeente hebben we de verhuizing naar een nieuw pand voorbereid en gecoördineerd. Wij zorgden ervoor dat alle aspecten van de verhuizing (zoals facilitair, archief, ICT) gestructureerd aan bod kwamen en dat de interne organisatie goed was voorbereid op de verhuizing.

Fokker

Op dit moment wordt het nieuwe hoofdkantoor van Fokker in Papendrecht gerealiseerd. The Context Company heeft op basis van gesprekken met de toekomstige gebruikers en de directie het wandenplan - dat reeds was gemaakt - getoetst om te bepalen of dit nog aansloot bij de wensen. Op basis hiervan is samen met de architect en de opdrachtgever een aangepast voorstel gemaakt, dat als basis voor het verdere traject heeft gediend.

Stichting BOOR - scholen

Voor Stichting BOOR begeleidden verschillende medewerkers van The Context Company diverse verbouwingen van basisscholen in Rotterdam. Daarbij ging het zowel om de planvorming met een architect, het maken van een raming met de kostendeskundige, het begeleidden van de aanbesteding en - na gunning - het projectmanagement en het begeleidden van de school (leerlingen, docenten en ouders) bij het verhuistraject.

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Bij de inhuizing van de Omgevingsdienst in 2013 zijn diverse spelregels rondom het flexwerken afgesproken. Ruim vier jaar na oplevering is de werkomgeving toe aan een revitalisering. Wij hebben dit project ondersteund door het updaten van het vlekkenplan, het coördineren van de nieuwe indeling, het herijken van de gemaakte afspraken en het begeleiden van de organisatie bij de implementatie.

De Bureaus

Begin 2018 verhuisde De Bureaus naar een nieuwe locatie. The Context Company heeft dit gehele traject gemanaged; het ontwerpproces (de begeleiding van de klant in de ontwerpkeuzes en het aansturen van de architect), de onderhandelingen met de eigenaar van het pand en de daadwerkelijke verbouwing en verhuizing.

Provincie Zuid-Holland

De provincie is voornemens het provinciehuis duurzaam te renoveren. In de huidige fase van het project was er behoefte om de projectorganisatie verder vorm te geven en te formaliseren, evenals de projectmethodiek die wordt gehanteerd. The Context Company heeft het projectplan opgesteld waarin deze aspecten aan de orde kwamen.  

TEAM

──────

Bij The Context Company vullen we elkaar aan, zodat we voor ieder vraagstuk een passend team kunnen samenstellen. We doen altijd alles met een grote liefde voor het vak en een gezonde dosis relativeringsvermogen.

WERKPLEK CHECK
────

We brengen graag een vrijblijvend bezoek aan jouw organisatie. In een uur tijd vertellen we je wat er wellicht nog te verbeteren valt en krijgen wij een mooi beeld van hoe Nederland werkt. En dat inspireert gegarandeerd.

Tijdelijke kaart