FOKKER

Op dit moment wordt het nieuwe hoofdkantoor van Fokker in Papendrecht gerealiseerd. The Context Company heeft op basis van gesprekken met de toekomstige gebruikers en de directie het wandenplan - dat reeds was gemaakt - getoetst om te bepalen of dit nog aansloot bij de wensen. Op basis hiervan is samen met de architect en de opdrachtgever een aangepast voorstel gemaakt, dat als basis voor het verdere traject heeft gediend.