HOGESCHOOL ROTTERDAM

Hogeschool Rotterdam wil een veilige en kleinschalige leer- en werkomgeving creëren waarin het onderwijs kan excelleren. Samen met een team van de hogeschool ontwikkelden wij een strategische vastgoedvisie en stelden we een huisvestingsplan op voor de 15 locaties van de hogeschool (ca. 189.000 m2 BVO). Uiteraard werden daarin de ambities vertaald naar de vastgoedportefeuille.