HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

Het aantal studenten aan de HvA groeit en het onderwijs verandert. Om hier op aan te kunnen sluiten is een ambitieuze huisvestingsagenda opgesteld. We werkten in het programmateam aan het doorontwikkelen van de visie en het vormgeven van het uitvoeringsprogramma. Waarbij het doel is om te komen tot vier eigentijdse campussen die vernieuwend onderwijs en onderzoek mogelijk maken.