OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED

Bij de inhuizing van de Omgevingsdienst in 2013 zijn diverse spelregels rondom het flexwerken afgesproken. Ruim vier jaar na oplevering is de werkomgeving toe aan een revitalisering. Wij hebben dit project ondersteund door het updaten van het vlekkenplan, het coördineren van de nieuwe indeling, het herijken van de gemaakte afspraken en het begeleiden van de organisatie bij de implementatie.