PROVINCIE ZUID-HOLLAND

De provincie is voornemens het provinciehuis duurzaam te renoveren. In de huidige fase van het project was er behoefte om de projectorganisatie verder vorm te geven en te formaliseren, evenals de projectmethodiek die wordt gehanteerd. The Context Company heeft het projectplan opgesteld waarin deze aspecten aan de orde kwamen.